زمینه فعالیت

كاركنان شاغل در مشاوردريا ترسيم تجربه انجام صدها طرح نقشه برداري و آبنگاري را در بخشهای دولتی و خصوصی كشور را دارند . تعدادي از این طرح هاي مهم با همكاري متخصصين همكار مديريت آبنگاری به انجام رسیده است به شرح ذيل می باشد :
1- انجام كليه عمليات نقشه برداری زمینی، کاداستر،فتو گرامتری ،آبنگاري (نقشه برداری و هیدروگرافی) ساحل نزديك (INSHORE) و ساحل دور (OFFSHORE) .
2-    میکروژئودزی وکنترل پایداری سازه ها
3-    برداشت مقاطع عرضی رودخانه ها و سدها
4-    برداشت مسیر
5-    تهيه نقشه ها و چارت هاي دريايي (NAVIGATIONAL CHART) تحت استانداردهاي بين المللي (IHO STANDARDS) .
6-    تعيين موقعيت در دريا و زمين .
7-    پروفيل برداري از كانال ها و رودخانه ها .
8-    كنترل عمليات لايروبي با  آبنگاري (هيدرو گرافي )
9-    تهيه نقشه مسير لوله هاي گاز، آب و کابل های مخابراتی
10-   تشخيص اشياي مغروق در بستر دريا و تعيين موقعيت آنها .
11-   انجام عمليات نقشه برداري توپوگرافي ، زميني و کاداستر در زمينه هاي مختلف.
12-   راه اندازي كليه سيستم هاي تعيين موقعيت و خودكار سازي در آبنگاري .
13-   آموزش دوره هاي آبنگاري(هیدروگرافی) .
14-    راه اندازي و آموزش سيستم هاي آبنگاري و تعیین موقعیت
15-  عملیات فتو گرامتری و تبدیل نقشه از عکس های هوایی
16-  سیستمهای اطلاعات مکانی (G.I.S) و سنجش از دور
17- انجام عملیات اقیانوس شناسی شامل:

- جريان سنجي اولري و لاگرانژي و تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط .
- مشاهدات و تجزيه و تحليل اطلاعات جزرومدي .
- پيش بيني و انتشار جداول جزرومدي (Tide Tables) .
- مشاهدات پارامترهاي فيزيكي آب دريا نظير شوري ، درجه حرارت ، فشار ، چگالي و غيره .
- نمونه برداري از بستر درياها رودخانه ها و كانال ها
- نمونه برداري از مواد معلق و رسوب از آب دريا و تجزيه و تحليل اطلاعات حاصله

:تخصص ها


درباره ی ما:


شرکت مهندسین مشاور دریاترسیم با بیش از بیست سال سابقه، با به کارگیری بیش از پنجاه نیروی متخصص و با تجربه بصورت تمام‌وقت و پاره‌وقت، در زمینه‌های نقشه‌برداري زميني در شاخه‌هاي مختلف آن ، نقشه‌برداري دريايي از آب‌هاي دريايي و درياچه‌ها و سدها و رودخانه‌ها ، فتوگرامتری، علوم اقيانوس‌شناسي، مشاهدات و تجزيه و تحليل جزرومد، جريان هاي دريايي، تحلیل رژيم ها و الگوهاي رسوب سنجي، ديناميك اقيانوس و دريايي، راه‌اندازي و آموزش كار با تجهيزات فني آبنگاري و آموزش‌هاي عالي آبنگاري فعالیت دارد.

گواهینامه ها:


70

متخصصین

8

پروژه های جاری

500

پروژهای تکمیل شده

22

سابقه فعالیت(سال)

تیم ما:


سید شاهد مساوات

کارشناس هیدروگرافی و نقشه برداری زمینی


محمود حقپرست

کارشناس هیدروگرافی و نقشه برداری زمینی


علیرضا قنبری

مدیر فنی


غلامرضا رحیمی دره چی

نایب رییس هیات مدیره


بهمن تاج فیروز

رئیس هیات مدیره


عبدالحسین معزی نجف آبادی

مدیر عامل


حسین عرب شیبانی

کارشناس هیدروگرافی و نقشه برداری زمینی


میثم ثابتی

کارشناس هیدروگرافی و نقشه برداری زمینی


سعید زند مقدم

کارشناس هیدروگرافی و نقشه برداری زمینی


رضا عرب شیبانی

سرپرست بخش GIS


وحید حسین پور ملکشاه

کارشناس هیدروگرافی و نقشه برداری زمینی


علیرضا پی رزم

کارشناس هیدروگرافی و نقشه برداری زمینی


وحیده سعیدی

سرپرست کارتوگرافی


سارا شمائی

کارشناس کارتوگرافی و هیدروگرافی


سمیه میرزایی

مسئول امورمالی و اداری


مهیار نظری

مسئول واحد فناوری اطلاعات (IT)


رضا مزرعی

مسئول پشتیبانی


مشتریان ما: